OC w życiu prywatnym – polisa OC dla osób fizycznych

OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:
  • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej
  • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych itp.
  • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne) 
  • szkody wyrządzone przez nasze bawiące się dzieci ( wybita szyba, porysowane auto)
Dodatkowo może ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i jego najbliższej rodziny za szkody:
  • wyrządzone poza granicami Polski, w tym także na terytorium USA i Kanady
  • w mieniu (zarówno nieruchomym i ruchomym) wynajmowanym przez ubezpieczonego np. w wynajętym mieszkaniu, garażu itp.
  • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej