Ubezpieczenie mini casco – odszkodowania na wypadek szkód

Ubezpieczenie mini casco

Minicasco jest ubezpieczeniem podobnym do klasycznego AC. Z polisy jest wypłacane odszkodowanie stanowiące rekompensatę kosztów, jakie zostały poniesione w związku z naprawą, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu. Zakres ochrony w przypadku minicasco jest jednak węższy. To, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie mini AC, zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i jest opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych ogranicza taką polisę do trzech rzeczy:

  • kradzież całego pojazdu
  • szkoda całkowita
  • pożar i inne zdarzenia losowy (gradobicie, podtopienie)

Można na rynku znaleźć również firmy które dodatkowo swoim zakresem obejmują:

  • zderzenia ze zwierzętami