Ubezpieczenie NNW – polisa dotycząca następstw wypadku pojazdu

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Dobrowolne ubezpieczenie, które chroni kierowcę oraz pasażerów, w przypadku nieszczęśliwych następstw wypadku bądź utraty życia podczas ruchu pojazdu mechanicznego. W zależności od warunków ubezpieczenia, polisa NNW może obejmować terytorium Polski, jak i inne kraje. Firmy ubezpieczeniowe proponują coraz dogodniejsze warunki NNW. Spotyka się opcje, w których to ubezpieczenie NNW nie jest przypisane do pojazdu, lecz do konkretnego kierowcy. Niezależnie od tego jakim pojazdem się porusza (auto prywatne lub służbowe), kierowcę chroni ubezpieczenie NNW.

 Dobrowolne ubezpieczenie , które możemy podzielić na dwie grupy:

- pierwsza to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych, które jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wypłacane jest ono w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych. Ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił bezpośrednio podczas poruszania się pojazdem po drodze. Polisa zadziała także, jeżeli wypadek miał miejsce:

  • przy wysiadaniu lub wsiadaniu do samochodu;
  • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania lub postoju;
  • podczas naprawy pojazdu na trasie.

- druga grupa to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym, obejmujące swym zakresem życie i zdrowie osoby wskazanej na polisie zarówno w Polsce jak i innych krajach w zależności od wykupionego zakresu. Podstawowe ubezpieczenie na życie pozwala uzyskać odszkodowanie, gdy np. w wyniku upadku złamiesz kość, oparzysz się czy doznasz trwałego uszkodzenia ciała. Taką polisę można jednak rozszerzyć o dodatkowe opcje, jak np. wypłatę rekompensaty za pobyt w szpitalu czy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Decydując się na szerszy zakres ubezpieczenia, możesz zyskać ochronę także przed następstwami tych wypadków, do których doszło w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Najczęściej ochroną objęte są nie tylko te zdarzenia, które miały miejsce Polsce, lecz także za granicą. Polisa nie ma również ograniczeń czasowych – ubezpieczenie działa przez całą dobę, przez okres, na jaki została podpisana umowa.