Ubezpieczenie domu, mieszkania, garażu i innych budynków

Ubezpieczenie domu / mieszkania

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem mogą być objęte:
  • dom jednorodzinny
  • lokal mieszkalny
  • ruchomości domowe
  • stałe elementy lokalu
  • garaż
  • inny budynek
  • ogrodzenie  
Zakres ochrony
Zakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:
  • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
  • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie
Ubezpieczenie to pozwala elastycznie kształtować zakres naszej ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy uznać, że chcemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi gdyż chroni nas wystarczająco niezawodny alarm i czujny pies ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na każdą z grup.

Usługi assisatnce
Do każdej polisy dołączany jest bezpłatnie pakiet usług assistance, obejmujący pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania, a także infolinię medyczną.