Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie dobrowolne pojazdu

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które wykupić może każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie AC zawierane jest na okres 12 miesięcy, a wartość na jaką możemy ubezpieczyć nasz pojazd jest określana na podstawie bazy eurotax na dzień zawarcia polisy lub faktury o ile nasz pojazd jest fabrycznie nowy.

Ubezpieczenie autocasco pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku:
  • kradzieży pojazdu
  • zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
  • szkody wyrządzonej przez osoby nieznane
  • szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu nieumyślnie
  • szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia)

Wykupienie ubezpieczenia AC nie zawsze zagwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo w każdej możliwej sytuacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, które świadczą o umyślnej winie ubezpieczonego lub o ewidentnym zaniedbaniu kierowcy pojazdu.

Do sytuacji, które standardowo podlegają wyłączeniu z zakresu ochrony należą m.in.:

  • kradzież pojazdu, spowodowana lekkomyślnym postępowaniem kierowcy, np. pozostawienie kluczyków w stacyjce,
  • szkody, które zostały spowodowane umyślnie lub wynikają z rażącego niedbalstwa,
  • szkody, które powstały w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdu, który nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego,
  • uszkodzenia, które są wynikiem eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych.

By nie mieć wątpliwości co do odszkodowania, należy zatem wcześniej zapoznać się z warunkami wykupionej polisy.

Pamiętaj, ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Przy jego wyborze nie warto sugerować się ceną. Przed jego kupnem sprawdź wszystkie dostępne opcje jak udział własny, metoda likwidacji szkody, amortyzacja pojazdu, części zamienne czy stała suma ubezpieczenia - dobre ubezpieczenie AC to dobre warunki samej polisy!